chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona częściowa (2.65,1.85)

Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.

brodaczka kępkowa
Usnea glaucescens Vain.