chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona częściowa (2.65,1.85)

Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.

brodaczka kępkowa
Usnea glaucescens Vain.

uwagi

Na liście chronionych (2014) jest też synonim (wg /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/) tego gatunku — Usnea glaucescens Vain. (brodaczka sinawa; poz. 1.85 ochrona ścisła).