chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.96)

Usnea cornuta Körb.

brodaczka szydłowata