grzyby.pl

Stypella

zębośluzek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Auriculariales Auriculariales Auriculariales AuricularialesAuricularialespierwoząb wiązkowy (Protodontia fascicularis)kisielnicowate (Exidiaceae)