grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Sarcogyne hypopheoides Vain.

setniczka ciemna
Sarcogyne Sarcogyne Sarcogyne SarcogyneSarcogynesetniczka podniesiona (Sarcogyne clavus)setniczka zaniedbana (Sarcogyne privigna)