jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Rutstroemia sydowiana (Rehm) W.L. White

na stronie — występowanie