grzyby.pl
jadalny

Russula vinosa Lindblad

gołąbek winnoczerwony
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami; 06.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
masowo pod świerkami

owocnik

Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
Russula vinosa (gołąbek winnoczerwony)
Kapelusz duży, gruby, masywny; ciemnoczerwony, winnoczerwony, brudnopurpurowy, ciemnopurpurowy do krwistobrązowego, w centrum zwykle wyblakły, rudawy, oliwkowy, pomarańczowy; 45 – 120 (160) mm, młody wypukły, potem rozpostarty do wklęsłego; brzeg tępy, podwinięty, gładki, jedynie stary słabo i krótko karbowany; powierzchnia wilgotna śluzowata; sucha z drobnym białym punktowaniem w brzeżnej części kapelusza; skórka zdzieralna na połowie promienia kapelusza.

space

Trzon białoszary, szybko wyraźnie popielaty; 30 – 80 x 15 – 25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem o cienkiej korze i z watowatym wnętrzem.

space

Pileus large, thick, massy; dark red, vinaceous, grey-purple, dark purple to blood-brown, usually centrally faded, reddish, olive, orange; 45 – 120 (160) mm, young convex, later plane to concave; margin obtuse, incurved, smooth, only when old weakly and shortly crenate; surface mucous when moist; dry finely white punctate near the margin of the cap; cuticle peelable half way from the margin.

space

Stipe white-grey, quickly distinctly grey; 30 – 80 x 15 – 25 mm, equal; initially solid, later with thin cortex and stuffed inside.

space

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni, licznie w wilgotnych lasach iglastych na piaskach.

Common. Summer-fall in large quantity in wet coniferous forests on sandy soils.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Russula paludosa (gołąbek błotny)
Russula paludosa (gołąbek błotny)
Zwykle występuje razem z innymi dużymi gołąbkami o łagodnym smaku miąższu: gołąbek błotny (Russula paludosa) (pierwsza fot. obok) i gołąbek płowiejący (Russula decolorans) (druga fot. obok). U pierwszego miąższ nie szarzeje, drugi nie ma zielonkawej reakcji miąższu z FeSO4.

Usually found in proximity of other big Russula of mild taste of flesh: gołąbek błotny (Russula paludosa) (photo 1) and gołąbek płowiejący (Russula decolorans) (photo 2). Flesh of the former does not become grey, flesh of the latter does not turn greenish on reaction with FeSO4.