grzyby.pl
wyborny jadalny

Russula mustelina Fr.

gołąbek kunowy
Russula mustelina (gołąbek kunowy)
w grupach po kilka pod świerkami; 22.07.2000, Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Russula mustelina (gołąbek kunowy)
Kapelusz ochrowobrązowy do brązowego, cynamonowożółty, bez czerwonych tonów; średnicy 60 – 130 mm, początkowo kulistawy, potem poduchowaty, w końcu spłaszczony do nieco wklęsłego; brzeg ostry, długo podgięty, gładki, u starych egzemplarzy krótko karbowany lub gruzełkowaty; skórka silnie zespolona z miąższem, zdzieralna co najwyżej w 1/3, wilgotna tłusto połyskująca, sucha matowa i naga, miąższ w kapeluszu jędrny, zwarty.

space

Trzon 40 – 75 x 15 – 30 mm; średnio gruby, gładki, nieco szerszy u podstawy; biały z wiekiem z nielicznymi ochrowymi lub brązowymi plamami; twardy, długo pełny; potem gąbczasty do komorowatego.

space

Pileus cinnamon-yellow, ochre-brown to brown, without red tones; 60 – 130 mm in diameter, initially subspherical, later pulvinate, finally compressed to slightly concave; margin acute, incurved for a long time, smooth, in old specimens shortly striate or warty; cuticle strongly attached to the flesh, peelable at most in 1/3, lardaceous when moist, dry dull and glabrous, flesh in the cap firm, compact.

space

Stipe 40 – 75 x 15 – 30 mm; moderately thick, smooth, slightly enlarged at the base; white, with age with a few ochraceous or brown spots; tough, solid for a long time; later spongy to chambered.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki kulistawe do elipsoidalnych, z delikatnymi niezbyt wyraźnymi grzebieniami i drobnymi, niskimi, tępymi brodawkami miejscami połączonymi w siateczkę, 7 – 11 x 6 – 7 µm.

Spore print cream-coloured. Spores subglobose to ellipsoid, with delicate, rather indistinct ridges and fine, low, obtuse verrucae partially connected to form a net, 7 – 11 x 6 – 7 µm.

występowanie

Od lata do jesieni, w grupach, pod świerkami, zwłaszcza na podgórzu i w górach średnich, na kwaśnych glebach. Owocniki częściowo podziemne stąd zwykle przybrudzone ściółką i ziemią.

Common. Summer-fall, gregarious under spruce, in submountain and mountain forests, prefer acid soils; fruitbodies subepigeus.

wartość

Dobry grzyb jadalny z uwagi na znaczne rozmiary i zwarty miąższ.

Good edible because of thick flesh.

uwagi

Łatwy do rozpoznania gatunek gołąbka z uwagi na nietypową dla gołąbków brązową barwę – przypominającą nieco prawdziwka. Jeśli dodamy do tego występowanie pod świerkami i łagodny smak miąższem to pewną zidentyfikujemy gatunek tego gołąbka.