grzyby.pl
niejadalny

Russula aeruginea Lindblad

gołąbek białozielonawy, gołąbek grynszpanowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula aeruginea (gołąbek białozielonawy)
w młodym lesie sosnowym; 11.07.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Russula aeruginea (gołąbek białozielonawy)
w młodniku sosnowym, w mchu
Russula aeruginea (gołąbek białozielonawy)

owocnik

Russula aeruginea (gołąbek białozielonawy)
Kapelusz zwykle szarozielony, oliwkowy brzeg znacznie jaśniejszy; średnicy 50 – 100 mm; młody kulisty, szybko rozpostarty i płytko wklęsły; skórka nieco lepka i błyszcząca, sucha matowa, daje się zedrzeć co najwyżej do połowy kapelusza; brzeg tępo zaokrąglony.

space

Trzon biały, u podstawy często z rdzawymi plamami; 40 – 60 (80) x 10 – 20 mm, dość krótki, zaostrzony, podłużnie pomarszczony; pełny i jędrny, szybko staje się gąbczasty i miękki.

space

Pileus usually grey-green, olive margin much more lighter coloured; 50 – 100 mm in diameter; young spherical, quickly expanding and shallowly concave; cuticle slightly viscid and glossy, dry dull, peelable at most half way from the margin; margin bluntly rounded.

space

Stipe white, at the base often with rusty spots; 40 – 60 (80) x 10 – 20 mm, quite short, pointed, longitudinally wrinkled; solid and firm, often becomes spongy and soft.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy (kremowożółty). Zarodniki szerokoelipsoidalne, drobno brodawkowane, 7 – 10 x 5 – 7 µm.

Spore print cream-coloured (creamy-yellow). Spores broadly ellipsoid, minutely varrucose, 7 – 10 x 5 – 7 µm.

występowanie

Pospolity. Od lipca do września, w grupach pod brzozami w lasach sosnowych.

Common. Summer-fall, gregarious under birch, often in pine forests.

wartość

Jadalny, ale może powodować niedyspozycje żołądkowe więc nie warto.

Edibility doubtful.

uwagi

Z uwagi na podobną barwę kapelusza może być przez ignorantów mylony ze śmiertelnie trującym muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

space

Due to similar colour of the cap may be mistaken by an ignorant for the deadly poisonous muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

space