Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

łuszczeniec klonowy
na stronie — znaleziska