grzyby.pl

Ramaria spinulosa (Pers.) Quél.

koralówka polska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka polska (Ramaria polonica)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]