jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale

kobiernik wyblakły