grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold

płaskotka reglowa