jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Myriolecis pruinosa

Chaub.
Lecanora pruinosa Chaub.