jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al.

przylepniczka oliwkowa
Melanelia olivacea (L.) Essl.