chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (1.125,4.1); b/wył. gosp. (§7.1)

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

granicznik płucnik
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.125,4.1 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Ze strefą ochronną o promieniu do 50m.