jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lobaria linita (Ach.) Rabenh.

granicznik lśniący