jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria vouauxii (Hue) R.C. Harris

liszajec Vouauxa