jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg

liszajec najeżony