grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg

liszajec najeżony
Lepraria Lepraria Lepraria LeprariaLeprarialiszajec niwalny (Lepraria nivalis)liszajec cieniolubny (Lepraria umbricola)