grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora varia (Hoffm.) Ach.

misecznica zmienna
Lecanora Lecanora Lecanora LecanoraLecanoramisecznica udomowiona (Lecanora urbana)misecznica bawarska (Lecanora variolascens)