jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora umbrina (Ach.) A. Massal.

misecznica ciemna