jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora subaurea Zahlbr.

misecznica hercyńska