jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora phaeostigma (Körb.) Almb.

misecznica plamista