jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora marginata (Schaer.) Hertel et Rambold

misecznica opasana