jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora insignis Degel.

misecznica osobliwa