jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora glabrata (Ach.) Malme

misecznica wygładzona