grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora conferta (Duby ex Fr.) Grognot

misecznica gOsta
Lecanora Lecanora Lecanora LecanoraLecanoramisecznica kumarka (Lecanora compallens)misecznica proszkowata (Lecanora conizaeoides)