grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

pustułka rozdęta
Hypogymnia Hypogymnia Hypogymnia HypogymniaHypogymniapustułka oprószona (Hypogymnia farinacea)