Hymenochaete carpatica Pilát

szczeciniak jaworowy
na stronie — występowanie · znaleziska