grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

żółtlica chropowata