grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Evernia divaricata (L.) Ach.

mąkla rozłożysta
Evernia Evernia Evernia EverniaEverniamąkla odmienna (Evernia mesomorpha)