takson nie ujęty w czekliście

Cucurbitaria berberidis (Pers.) Gray

⇑ Pleosporales
skróty strony i portalu

występowanie

Na martwych gałęziach drzew i krzewów liściastych.

space