takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cucurbitaria berberidis (Pers.) Gray

na stronie — występowanie

występowanie

Na martwych gałęziach drzew i krzewów liściastych.

space