grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Cucurbitaria berberidis (Pers.) Gray

występowanie

Na martwych gałęziach drzew i krzewów liściastych.

space