grzyby.pl

Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.

goździeńczyk grzebieniasty
Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schröt.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulina coralloides (goździeńczyk grzebieniasty)
{?} w buczynie, na glebie; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Młody śnieżnobiały, z wiekiem kremowy i żółknący. Wysokości 40-60 (100) mm, 20-40 mm szerokości. Pokroju krzaczkowatego, gałązka jest kilkakrotnie rozgałęziona, zakończenia ciemniejsze, ochrowe, brązowawe, krótkie, w formie ząbków. Powierzchnia gładka lub bruzdowana.

Miąższ białawy, niezmienny, miękki, kruchy; bez zapachu; smak łagodny, zwykle z gorzkawym posmakiem.Młody śnieżnobiały, z wiekiem kremowy i żółknący. Wysokości 40-60 (100) mm, 20-40 mm szerokości. Pokroju krzaczkowatego, gałązka jest kilkakrotnie rozgałęziona, zakończenia ciemniejsze, ochrowe, brązowawe, krótkie, w formie ząbków. Powierzchnia gładka lub bruzdowana.

space

Snow-white when young, with age creamy and yellowing. 40-60 (100) mm tall, 20-40 mm broad. Coralloid pattern, a branch forking several times, the tips darker, ochraceous, brownish, short, with tooth-like projections. Surface smooth or grooved.

Flesh whitish, unchanging, soft, fragile; odourless; taste mild, usually faintly bitterish.

Snow-white when young, with age creamy and yellowing. 40-60 (100) mm tall, 20-40 mm broad. Coralloid pattern, a branch forking several times, the tips darker, ochraceous, brownish, short, with tooth-like projections. Surface smooth or grooved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe do szeroko elipsoidalnych, gładkie, nieamyloidalne, 7-9 x 6-7.5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe do szeroko elipsoidalnych, gładkie, nieamyloidalne, 7-9 x 6-7.5 µm.
Spore print white. Spores globose to broadly ellipsoid, smooth, inamyloid, 7-9 x 6-7.5 µm.
Spore print white. Spores globose to broadly ellipsoid, smooth, inamyloid, 7-9 x 6-7.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i liściastych. Od sierpnia do października pojedynczo, w kępkach i grupach. Często masowo, tworząc murawy, na ściółce świerkowej, na ziemi, rzadko na drewnie; lipiec-grudzień.W lasach iglastych i liściastych. Od sierpnia do października pojedynczo, w kępkach i grupach. Często masowo, tworząc murawy, na ściółce świerkowej, na ziemi, rzadko na drewnie; lipiec-grudzień.
Summer-fall. Often in large quantity in coniferous and hardwood forests.
Summer-fall. Often in large quantity in coniferous and hardwood forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) podobny ale z szarym odcieniem.

Goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa) białawy; nie rozgałęziony lub rozgałęziony rogowato.Goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) podobny ale z szarym odcieniem.

space

Close related: goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) which is gray coloured; goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa) less branched or not branched at all.
Close related: goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) which is gray coloured; goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa) less branched or not branched at all.