grzyby.pl

Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.

goździeńczyk grzebieniasty
Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schröt.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulina coralloides (goździeńczyk grzebieniasty)
{?} w buczynie, na glebie

owocnik

Młody śnieżnobiały, z wiekiem kremowy i żółknący. Wysokości 40-60(100) mm, 20-40 mm szerokości. Pokroju krzaczkowatego, gałązka jest kilkakrotnie rozgałęziona, zakończenia ciemniejsze, ochrowe, brązowawe, krótkie, w formie ząbków. Powierzchnia gładka lub bruzdowana.

space

Snow-white when young, with age creamy and yellowing. 40-60(100) mm tall, 20-40 mm broad. Coralloid pattern, a branch forking several times, the tips darker, ochraceous, brownish, short, with tooth-like projections. Surface smooth or grooved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe do szeroko elipsoidalnych, gładkie, nieamyloidalne, 7-9 x 6-7.5 µm.
Spore print white. Spores globose to broadly ellipsoid, smooth, inamyloid, 7-9 x 6-7.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach iglastych i liściastych. Od sierpnia do października pojedynczo, w kępkach i grupach. Często masowo, tworząc murawy, na ściółce świerkowej, na ziemi, rzadko na drewnie; lipiec-grudzień.
Summer-fall. Often in large quantity in coniferous and hardwood forests.

jadalne czy trujące? 🟢

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji