jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.

płucnica płotowa