jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt

płucnica darenkowa