grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelaria concolor (Dicks.) Stein

świetlinka pospolita