grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Calocera pallidospathulata D.A. Reid

pięknoróg łopatkowaty
Calocera Calocera Calocera CaloceraCalocerapięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata)pięknoróg językowaty (Calocera glossoides)

cechy charakterystyczne

Owocniki rozwidlone, z wyraźnie rozgraniczoną częścią zarodnikonośną w górze owocnika.

występowanie

Na drewnie jodły.