takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Calocera pallidospathulata D.A. Reid

pięknoróg łopatkowaty

cechy charakterystyczne

Owocniki rozwidlone, z wyraźnie rozgraniczoną częścią zarodnikonośną w górze owocnika.

występowanie

Na drewnie jodły.