grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Calocera cornea (Batsch) Fr.

pięknoróg szydłowaty
Calocera Calocera Calocera CaloceraCalocerapięknoróg największy (Calocera viscosa)pięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata)
Calocera cornea (pięknoróg szydłowaty)
14.08.2006, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Calocera cornea (pięknoróg szydłowaty)
Owocnik żółtawy do żółtopomarańczowego, w postaci rożków zwężających się ku górze, lub szydełek, mniej lub bardziej zaostrzonych na szczycie, pionowo wyrastających z podłoża, pojedynczych, rzadziej słabo rozgałęzionych, do 2 – 7 (15) mm wysokości i 1 – 2 mm średnicy; powierzchnia gładka, śluzowata, śliska. Miąższ o chrząstkowatej, żelatynowatej, zwartej konsystencji. Warstwa zarodnikonośna znajduje się na całej powierzchni owocnika.

Fruitbody yellowish to yellow-orange, in the form of spines narrowing upward or reminding of crotchet-hooks, more or less acerate at the top, growing vertically out of the substrate, single, sporadically weakly forking, up to 2 – 7 (15) mm high and 1 – 2 mm in diameter; surface smooth, mucous, lubricous. Flesh of gristly, gelatinous, compact consistency. Sporiferous layer found all over the surface of the sporocarp.

zarodniki

Wysyp zarodników biały z kremowym odcieniem. Zarodniki cylindryczne lub elipsoidalne, zwykle wygięte, gładkie, bezbarwne, bez przegród lub z jedną, z kroplami, 7 – 10 x 3 – 4 µm.

Spore print white with cream-coloured tint. Spores cylindrical or ellipsoid, usually allantoid, smooth, hyaline, without septa or with one, with drops, 7 – 10 x 3 – 4 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle gromadnie, na drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu, rzadziej buka, rzadko na drewnie iglastym.

Common. Sporocarps grow throughout the year, usually gregariously, on wood of broadleaf trees, particularly oak, sporadically beech, rarely on coniferous wood.

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Podobnie wyglądający pięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata) wyrasta na drewnie drzew iglastych i ma zarodniki z jedną do trzech przegrodami. Owocniki rónie małe, do 10 (15) mm długości, zwykle proste, rzadko rozwidlone na szczycie.

Duże, do kilkunastu centymetrów wysokości, krzaczkowate owocniki tworzy pięknoróg największy (Calocera viscosa), także wyrastająca na drewnie drzew iglastych.

Similarly looking pięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata) with simple fruitbody, occasionally forked dichotomously at the apex, grows on conifer wood and has spores with one to three septa.

pięknoróg największy (Calocera viscosa), also growing on conifer wood, forms large coralloid sporocarps.