jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium viride Pers.

pałecznik zielony