jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium salicinum Pers.

pałecznik brązowy