jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium pinastri Tibell

pałecznik sosnowy