jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium lenticulare Ach.

pałecznik soczewkowaty