jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium abietinum Pers.

pałecznik jodłowy