jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Buellia viridis Körb.

brunatka zielona