grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.

włostka ciemniejsza
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Zofii (Bryoria sophiae)włostka Tatarkiewicza (Bryoria tatarkiewiczii)