jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Baeomyces carneus Flörke

grzybinka cielista