jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Atla wheldonii (Travis.) Savić et Tibell

aglonia Wheldona