jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia polychroma Anzi

dzbanusznik wielobarwny