jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant.

cytrynka alpejska