jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthopyrenia inconspicua J. Lahm

kapturnica cienka