grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold

wielosporek rozsiany
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek ptasi (Acarospora nitrophila)wielosporek szorstki (Acarospora peliscypha)